Aktuality

1

Elektronické recepty

Žiadosti o vydanie elektronického receptu prosím píšte na e-mail: erecepty@doktorbulla.sk
Predpisujú sa len pravidelne užívané lieky. Elektronické recepty vystavujem až po ukončení riadnej ambulantnej doby a doriešení prioritných záležitostí. Budú predpisované podľa poradia doručenia a vzhľadom k súčasnej nadmernej vyťaženosti ambulacie to môže trvať až niekoľko dní.

služby

Na odbery krvi pacientov objednávame.

CRP - odber krvi z prsta – (nehradené poisťovňou) – cena 7€

o ambulancii

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

doktor

MUDr. Ján Bulla

Špecializácia: Všeobecný lekár pre dospelých
Štúdium - Univerzita Karlova v Prahe (1987),
Atestácia zo všeobecného lekárstva.

Mgr. Helena Pernecká

Zdravotná sestra

zdravotnasestra

cenník zdravotných výkonov a služieb

 • Antigénový test na COVID-19 - výter z nosohltanu – s certifikátom     9€
 • Protilátky po prekonaní COVID-19 alebo po očkování proti COVID-19 z laboratória MEDIREX s presnou číselnou hodnotou     33€
 • Protilátky po prekonaní COVID-19 alebo po očkování proti COVID-19 – orientačné (mám/nemám)     8€
 • Protilátky po prekonaní COVID-19 – stanovený prístrojom AxonLab (mám/nemám)     13€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – pred získaním vodičského oprávnenia     10€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči profesionáli     10€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – rozšírenie skupiny      10€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči nad 65 rokov     10€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, vystavenie zbrojného pasu     20€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)     5€
 • Potvrdenie spôsobilosti epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve     10€
 • Vstupná, periodická, mimoriadna, či výstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania do zamestnania     10€
 • Prehliadka a potvrdenie o bezinfekčnosti, posúdenie a potvrdenie o zdravotnom stave pri kontakte s infekčným ochorením na žiadosť zamestnávateľa     10€
 • Prehliadka pred športovou činnosťou, prehliadka pred preskúšaním z fyzickej zdatnosti     5€
 • Výplach uší na vlastnú žiadosť     5€
 • Vyšetrenie nepríslušného pacienta, ktorý nie je u mňa evidovaný (kapitovaný) a zároveň nemám jeho zdravotnú dokumentáciu a ak sa nejedná o akútny stav     5€

poisťovne

Zmluvné poisťovne

D

Dôvera

U

Union

V

Všeobecná zdravotná poisťovňa

kontakt

Kontakty

 • Adresa: Skuteckého 486, 900 61 Gajary
 • Email e-recepty: erecepty@doktorbulla.sk
 • Email správy a výsledky: spravyavysledky@doktorbulla.sk
 • Email rozne: rozne@doktorbulla.sk
 • Email sestra: zdravotnasestra@doktorbulla.sk

Ordinačné hodiny

 • PONDELOK

  7:30 - 8:00 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 8:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  8:00 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  13:00 - 15:00 telefonáty, spisovanie invalidných dôchodkov a iná administratíva

 • UTOROK

  7:30 - 8:00 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 8:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  8:00 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  13:00 - 15:00 e-recepty, telefonáty, spisovanie invalidných dôchodkov a iná administratíva

 • STREDA

  12:00 - 18:00 ambulantná doba

  15:00 - 15:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

 • ŠTVRTOK

  7:30 - 8:00 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 8:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  8:00 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  13:00 - 15:00 telefonáty, spisovanie invalidných dôchodkov a iná administratíva

 • PIATOK

  7:30 - 8:00 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 8:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  8:00 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom