Aktuality

1

Elektronické recepty

Žiadosti o vydanie elektronického receptu prosím píšte na e-mail: erecepty@doktorbulla.sk
Predpisujú sa len pravidelne užívané lieky. Elektronické recepty vystavujem až po ukončení riadnej ambulantnej doby a doriešení prioritných záležitostí. Budú predpisované podľa poradia doručenia a vzhľadom k súčasnej nadmernej vyťaženosti ambulacie to môže trvať až niekoľko dní.

služby

Na odbery krvi pacientov objednávame.

CRP - odber krvi z prsta – (nehradené poisťovňou) – cena 7€

o ambulancii

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

doktor

MUDr. Ján Bulla

Špecializácia: Všeobecný lekár pre dospelých
Štúdium - Univerzita Karlova v Prahe (1987),
Atestácia zo všeobecného lekárstva.

Mgr. Helena Pernecká

Zdravotná sestra

zdravotnasestra

cenník zdravotných výkonov a služieb

 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – pred získaním vodičského oprávnenia     20€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – rozšírenie skupiny      20€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči nad 65 rokov - doba platnosti 1 rok     10€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči nad 65 rokov - doba platnosti 2 rok     15€
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči nad 65 rokov - doba platnosti 3-5 rokov     20€
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, vystavenie zbrojného pasu     40€
 • Prehliadka spôsobilosti pracovníkov SBS služby a potvrdenie spôsobilosti + na prácu v noci     25€
 • Vstupná, periodická, mimoriadna, či výstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania do zamestnania + na prácu v noci     25€

poisťovne

Zmluvné poisťovne

D

Dôvera

U

Union

V

Všeobecná zdravotná poisťovňa

kontakt

Kontakty

 • Adresa: Skuteckého 486, 900 61 Gajary
 • Email e-recepty: erecepty@doktorbulla.sk
 • Email preventívne prehliadky: preventivneprehliadky@doktorbulla.sk
 • Email správy a výsledky: spravyavysledky@doktorbulla.sk
 • Email rozne: rozne@doktorbulla.sk
 • Email sestra: zdravotnasestra@doktorbulla.sk

Ordinačné hodiny

 • PONDELOK

  6:30 - 7:15 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 10:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  10:15 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  13:00 - 15:00 Iba objednaní pacienti - výpis zo zdravotnej dokumentácie, preventívne prehliadky, prepúšťacie správy

 • UTOROK

  6:30 - 7:15 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 10:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  10:15 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  13:00 - 15:00 Iba objednaní pacienti - výpis zo zdravotnej dokumentácie, preventívne prehliadky, prepúšťacie správy

 • STREDA

  12:00 - 18:00 Prednostné vyšetrenie zamestnaných, ostatní iba akútne prípady

  15:00 - 15:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

 • ŠTVRTOK

  6:30 - 7:15 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 10:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  10:15 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  13:00 - 15:00 Iba objednaní pacienti - výpis zo zdravotnej dokumentácie, preventívne prehliadky, prepúšťacie správy

 • PIATOK

  6:30 - 7:15 odbery krvi u sestry (iba vopred objednaní pacienti)

  7:30 - 10:00 akutné stavy u lekára (horúčky, hnačky, kolapsové stavy a iné akutné stavy)

  10:00 - 10:15 dezinfekcia ambulancie, vyžiarenie virucídnym a bakteriocídnym žiaričom

  10:15 - 12:30 ambulantná doba (pokiaľ vyšetrujeme a ošetrujeme pacientov, netelefonujeme)

  13:00 - 14:00 Iba objednaní pacienti - výpis zo zdravotnej dokumentácie, preventívne prehliadky, prepúšťacie správy